Tel : 070-888-777

email: mobilna.igralnica@gmail.com

Pogoji najema

 • Najemnik in najemodajalec ob prevzemu igrala skleneta najemno pogodbo.
 • Za sklenitev najemne pogodbe morate imeti s seboj veljavni osebni dokument s sliko.
 • Ob najemu in prevzemu igrala prejmeta natančna navodila za postavitev in uporabo igrala ter varnostna navodila, ki se ob vračilu napihljivega igrala vrnejo najemodajalcu.
 • Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala in le ta:
  • nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo
  • je dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja najemne pogodbe.
 • Po končani uporabi napihljivo igralo posesajte in obrišite notranjost igrala.
 • Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST. Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta sezuti obuvala in odstraniti vse ostre predmete, kot so zaponke in nakit, ki bi utegnili poškodovati napihljivo igralo.
 • Cena najema se zaračuna po ceniku in se zapiše v pogodbo.
 • Najemnik je odgovoren za vse poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe. Odgovarja pa največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena po ceniku dobavitelja.
 • Najemnik se zavezuje, da bo predmet uporabljal skrbno in odgovorno in ga vzdrževal kot dober gospodar.
 • Najemnik nosi polno odgovornost za morebitne poškodbe otrok, ki se igrajo z najetim predmetom te pogodbe.
 • V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem obvesti policija.
 • V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov bo spor reševalo pristojno sodišče.
 • Najemodajalec in najemnik se po potrebi lahko tudi dogovorita za:
  • prevoz igrala na dogovorjeno mesto
  • upravljanje najemodajalca z igralom v času najema.